2.6.2021

Raskausmyrkytys yhteydessä suurentuneeseen aivoverenkiertohäiriöiden vaaraan

Pre-eklampsiaan eli raskausmyrkytykseen raskauden aikana sairastuvat ovat muita alttiimpia sairastumaan aivoverenkiertohäiriöihin myöhemmin elämässään. Tuore tutkimus vahvistaa yhteyden ja osoittaa sen suurenevan iän ja vuosien varrella kertyvien riskitekijöiden myötä. Pre-eklampsia tarkoittaa raskaudenaikaista verenpaineen nousua ja valkuaisen erittymistä virtsaan.

Tutkimus perustui 1 400 keskimäärin 44-vuotiaan naisen seurantatietoihin vuosilta 1948–2016. Kaikki osallistujat olivat olleet raskaana ainakin kerran ja 170 oli sairastunut pre-eklampsiaan. Seurannan aikana 230 naista sairastui aivoverenkiertohäiriöön.

Pre-eklampsian ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteys näkyi sen jälkeen, kun analyysissa huomioitiin naisten ikä ja kaikki vuosien varrella kertyneet sydän- ja verisuonitautien riskitekijät. Tällöin riski sairastua aivoverenkiertohäiriöön oli yli kolminkertainen naisilla, jotka olivat poteneet pre-eklampsiaa raskauden aikana.

Tulokset lisäävät tietoa pre-eklampsian ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteydestä ja viittaavat siihen, että pre-eklampsiaa poteneet todennäköisesti hyötyisivät tehostetusta sydänriskitekijöiden hoidosta ja seurannasta.

Pre-eklampsia todetaan Suomessa noin kolmella prosentilla eli vuosittain noin 1 800 naisella. Se voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvun hidastumaa, hapenpuutetta ja jopa sikiökuolemia.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.


Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Network Open 2021;4:e215077)
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.5077