24.4.2019

Selvitys Kelan hankinnoista valmistui

Kela on saanut hankinnoista runsaasti palautetta ja mediajulkisuutta. Juuri valmistunut selvitys esittelee suosituksia, joiden toteuttamista aletaan valmistella heti.

Kelan lokakuussa 2018 käynnistämä selvitys hankintojen kehittämisestä ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut. Kelan uutisessa 5.4.2019 kerrotaan, että selvityksessä esitettyjen suositusten toteuttamista aletaan valmistella heti.

Selvitys keskittyy ensisijaisesti suoraan asiakkaille tehtäviin etuushankintoihin. Erityisesti tarkasteltaviksi hankinnoiksi oli valittu muun muassa

  • kuntoutushankinnat (avoterapiat ja laitosmuotoinen kuntoutus)
  • vammaisten tulkkauspalvelut
  • taksien välityskeskukset

Selvityksessä suositellaan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Suositusten kattava käyttöönotto edellyttää riittäviä resursseja. Hankintojen uudistaminen kokonaisvaltaisesti tarkoittaa, että uudistamisehdotukset siirtyvät osaksi Kelan hankintatoimea.

Suosituksen ehdottamissa toimenpiteissä asiakasnäkökulmaa sekä hyviä hankinta- ja kilpailutuskäytäntöjä vahvistetaan, ja markkinavaikutukset, vastuullisuus ja riskien hallinta huomioidaan jatkossa paremmin. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan uusien hankintamenettelyjen, kuten rekisteröintimenettelyn, kokeilua.

Kelan mukaan, kun selvitystyön tueksi kuultiin muun muassa palveluntuottajia, asiakasjärjestöjä ja tutkijoita, käytiin eniten keskustelua kuntoutuspalveluista.

Kela kertoo, että selvitystyön suositukset on tarkoitus saada käyttöön nopeasti. Uudistusten aikataulujen, rakenteiden ja vastuiden on tarkoitus olla selvillä elokuussa 2019.

Ensimmäinen rekisteröintimenettelyn kokeilu valmistellaan vuoden 2019 loppuun mennessä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, palveluntuottajien sekä asiakasjärjestöjen kanssa.

Linkki selvitykseen (pdf):
Selvitys Kelan hankinnoista valmistui

Tekstin linkit

Selvitys Kelan hankinnoista valmistui
https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/selvitys-kelan-hankinnoista-valmistui