Siirry sisältöön
21.2.2022

Suomi elää aivoista − Aivoliitto juhlii 45. toimintavuottaan

Aivoliitto juhlistaa tänä vuonna 45-vuotista toimintaansa teemalla Suomi elää aivoista. Teemalla haluamme korostaa, että aivoterveys vauvasta vaariin on kansallinen voimavaramme, johon voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon. Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme. Yhteiskunnallisesti on merkittävää, että aivosairauksia esiintyy kaikissa ikäryhmissä, ei vain ikääntyneillä. Aivoterveyteen panostaminen näkyy pitkällä tähtäimellä myös ehkäistävissä olevien aivosairauksien ilmaantuvuuden vähenemisenä.

”Järjestöillä on edelleen oma merkittävä roolinsa etenkin vertaistuen, kokemustoimijuuden ja vapaaehtoisuuden mahdollistajina. Tässäkin mielessä tulevaisuus tarjoaa monia haasteita, mutta ennen kaikkea myös mahdollisuuksia. Ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan sekä ensisijaisten kohderyhmiemme hyväksi tehtävän työn on joka tapauksessa oltava mitattavasti tuloksellista. Meidän on kyettävä tuottamaan todellista lisäarvoa sekä yksittäisten ihmisten että koko yhteiskunnan näkökulmasta”, pohtii Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö.

Aivoliitto on aloittanut kansallisen aivoterveysohjelman valmistelun, jonka tarkoituksena on löytää tuloksellisimmat keinot suomalaisten aivoterveyden edistämiseksi. Valmistelun lähtökohtana on painotetusti aivoterveys ja sen myötä pohdinta tekijöistä, jotka ovat erityisen tärkeitä eri-ikäisten ihmisten aivoista huolehtimisen näkökulmasta.

”Aivoliiton koordinoimalle ohjelmalle työstetään käytännönläheinen toimeenpanosuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat mitattavissa olevat vaikuttavuustavoitteet. Ajatuksena on, että ohjelman tuloksellinen toimeenpano edistää osaltaan myös laadukkaan hoidon ja riittävän kuntoutuksen toteutumista”, Mika Pyykkö kertoo.

Suomi elää aivoista -sivuilta voit lukea lisää siitä, miten Aivoliitto on tehnyt työtä paremman kuntoutuksen saamiseksi niin aivoverenkiertohäiriön sairastaneille kuin kehityksellinen kielihäiriö -diagnoosin saaneille sekä ollut edistämässä suomalaisten aivoterveyttä.

Aivoliitto on toiminut jo vuodesta 1977. Aivoliiton tavoitteena on, että kaikki, ja erityisesti sen ensisijaisiin kohderyhmiin kuuluvat ihmiset, voivat elää mielekästä elämää. Aivoliitto tarjoaa apua ja tukea ja mahdollisuuden toimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten aivoterveydestä ja hyvinvoinnista ja erityisesti henkilöille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoliitto-yhteisö on erityisesti aivojen ja puheen asialla. Ennakoivaa ja ehkäisevää toimintaa kehittämällä haluamme toimia myös koko väestön terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten vahvistamiseksi.