Siirry sisältöön
22.5.2023

Taidelähtöiset menetelmät vahvistivat vuorovaikutuskeinoja henkilöillä, joilla on afasia

Musiikki- ja liikeimprovisaatio sekä pantomiimi vahvistivat afasiaa sairastaneiden vuorovaikutuskeinoja, käy ilmi Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä, jossa Aivoliitto ry oli toimeksiantajana.

Opinnäytetyössä toteutettiin ryhmä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille, joilla on afasia. Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekijät ja kehittämistoiminnan toteuttajat olivat fysioterapeutit ja tulevat kulttuurihyvinvoinnin ammattilaiset Milla Hutri ja Tove Simolin.

”Ymmärretyksi tulemisen tarpeen huomattiin olevan erityisen merkittävässä asemassa kohderyhmällä, jolla on verbaalisen kommunikoinnin haasteita”, kertoo Milla Hutri.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää valittujen taidelähtöisten menetelmien soveltuvuutta kohderyhmälle. Keholla keskustellen -ryhmässä harjoiteltiin mm. tunteiden ilmaisua, kehollista kontaktia ja liikkeellistä yhteistyötä. Lisäksi näyteltiin lyhyitä vuorovaikutteisia tilanteita pantomiimin keinoin.

Palautekyselyn tulokset osoittivat, että taidelähtöisten menetelmien avulla kyky toimia toisten ihmisten kanssa oli vahvistunut, osallistujat kokivat tulleensa hyväksytyksi ja tunteneensa itsensä yhdenvertaiseksi ryhmässä. Lisäksi he arvioivat pystyvänsä jossain määrin hyödyntämään opittuja keinoja arjen vuorovaikutustilanteissa.

”Mitä enemmän ohjaajat panostivat vaiheittaiseen ja monikanavaiseen ohjaukseen, sitä lähemmäs päästiin osallistujien itseilmaisun ja vuorovaikutuksen ydintä”, sanoo Tove Simolin.

Vaiheittaisessa ohjauksessa harjoitus pilkottiin pienempiin osiin niin, että osallistujilla oli aikaa omaksua esimerkiksi katsekontaktin ottamista, toisen koskettamista, oman liikkeen tuottamista tai liikkumista tilassa toisen kanssa. Vasta lopuksi harjoiteltiin kaikkia taitoja yhtä aikaa.

Monikavaisessa ohjauksessa ohjeita annettiin osallistujille muutoinkin kuin verbaalisesti, useita eri aistikanavia käyttämällä. Näitä olivat esim. eleiden, ilmeiden, kirjoittamisen, piirtämisen ja kuvien käyttö puheen tukena. Lisäksi osallistujia ohjattiin liikkeen mallintamisella (ennalta näyttäminen), koskettamisella (manuaalinen ohjaaminen) sekä huomioimalla ohjaajien sijoittuminen suhteessa osallistujiin ja suhteessa tilaan.

Pilottiryhmä koostui Aivoliiton Juttu-tupa -ryhmissä käyvistä asiakkaista. Juttu-tupa on työväen- ja kansalaisopistoissa tapahtuvaa toimintaa henkilöille, joilla on afasia. Keholla keskustellen -ryhmä kokoontui viitenä peräkkäisenä viikkona keväällä 2022.

Lue lisää opinnäytetyöstä