9.9.2019

Tutkimukseen haetaan vasemman aivopuoliskon AVH:n sairastaneita henkilöitä

LAULUN SANOIN – tutkimushanke: Kuorolaulu afasian kuntoutuksessa (2017-2021)

Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä on käynnissä LAULUN SANOIN –tutkimushanke, jossa tutkitaan kuorossa ja kotona tapahtuvan lauluharjoittelun käyttöä afasian kuntoutuksessa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Afasia- ja aivohalvausyhdistyksen, Afasiakeskuksen, Aivoliiton, HYKS:n neurologian klinikan ja HUS-Kuvantamisen kanssa.

Tutkimukseen haetaan nyt vasemman aivopuoliskon aivoverenkiertohäiriön sairastaneita henkilöitä, joilla on vähintään lievä afasia ja jotka asuvat Turun seudulla. Mukaan voi tulla joko yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa laulukokemusta tai musiikillisia taitoja.

Lauluintervention toteuttavat kokeneet laulunopettaja/kuoronjohtaja ja musiikkiterapeutti. Interventio kestää 4 kk ja koostuu kuntoutujien ja läheisten yhteisestä kuoroharjoittelusta, ryhmämuotoisesta melodisesta intonaatioterapiasta sekä tietokoneavusteisesta kotiharjoittelusta.

Tutkimus on satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa seurataan kuntoutumisen edistymistä kielellisillä ja neuropsykologisilla testeillä sekä kyselylomakkeilla 10 kk ajan. Osalle osallistujista tehdään lisäksi aivojen magneettikuvaus. Puolet osallistujista saa lauluintervention seurannan alussa ja puolet lopussa.

Aineistonkeruu alkoi pääkaupunkiseudulla syksyllä 2017 ja ensimmäinen interventioryhmä aloitti toimintansa v. 2018 alussa. Nyt etsimme osallistujia vuoden 2020 aikana Turussa toteutettaviin interventiojaksoihin, joista ensimmäinen toteutuu keväällä ja toinen syksyllä. Kuoro kokoontuu perjantaisin klo 14.00 - 15.30 Happy Housen tiloissa (Ursininkatu 11, 20100 Turku). Myös tutkimuskäynnit toteutetaan Turussa.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, ota yhteyttä tohtorikoulutettava Sini-Tuuli Siponkoskeen (Enable JavaScript to view protected content., 050 376 8354). Hankkeen vastuullinen tutkija on dosentti Teppo Särkämö (Enable JavaScript to view protected content., 050 539 9065).

Tervetuloa mukaan laulamaan ja edistämään aivotutkimusta!