20.3.2020

Työikäinen AVH:n sairastanut: Osallistu tutkimukseen ”Halvaantumisoireiden vaikutus parisuhteeseen”

Lapin Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat tekevät opinnäytetyötä aiheesta ”Halvausoireiden vaikutus parisuhteeseen – Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden henkilöiden näkökulma”. Kyselytutkimus on suunnattu työikäisille aivoverenkierronhäiriön sairastaneille henkilöille, joille on jäänyt toispuoleisia halvausoireita. Tutkimus tukee Aivoliiton uutta AVH-perheiden tuen kehittämishanketta.

Vastaaminen kyselyyn kestää noin 20 minuuttia. Vastaaminen on vapaaehtoista. Voit vastata kysymyksiin anonyymisti. Kysely on auki 30.3. asti.

Osallistu tutkimukseen ”Halvaantumisoireiden vaikutus parisuhteeseen”


Lisätietoa tutkimuksesta

Kyselyn aukiolo: 9.3.2020 - 30.3.2020

Vastaamisen kesto: noin 20 minuuttia

Kohdehenkilö: työikäinen, parisuhteessa oleva, aivoverenkierronhäiriön seurauksena jollain tapaa halvaantunut henkilö

Hyvä vastaanottaja,

Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Lapin Ammattikorkeakoulusta ja olemme tekemässä opinnäytetyötä aiheesta: Halvausoireiden vaikutus parisuhteeseen – Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden henkilöiden näkökulma. Mikäli olet työikäinen, parisuhteessa oleva ja aivoverenkierron häiriöön sairastumisen myötä jollain tapaa halvaantunut henkilö, olet tervetullut osallistumaan opinnäytetyöhömme liittyvään kyselytutkimukseen.

Opinnäytetyömme tarkoitus on tarkastella aivoverenkierron häiriön seurauksena halvaantuneen henkilön parisuhdetta ja seksuaalisuutta sekä selvittää halvausoireiston vaikutusta niihin. Tavoitteenamme on kerätä ja muodostaa uutta ja ajankohtaista tietoa halvaantumisen vaikutuksista parisuhteeseen kartoittaaksemme mahdollisia avun tarpeita, joihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voisivat puuttua ja tarjota palveluitaan halvaantuneen henkilön parisuhteen, voimavarojen ja elämänlaadun tukemiseksi.

Vastauksesi on meille tärkeä, jotta saisimme mahdollisimman hyvän ja todenmukaisen kuvan aivoverenkierron häiriöön sairastumisen ja parisuhteen välisestä yhteydestä. Kyselyssämme kysymme sinulta henkilökohtaisia kysymyksiä liittyen sairastumiseesi, parisuhteeseesi sekä seksuaalisuuteesi, joihin voit vastata oman tuntosi mukaan. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia.

Kyselytutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit keskeyttää ja perua osallistumisesi missä vaiheessa kyselytutkimusta tahansa. Kyselytutkimuksemme välittäjänä toimii Aivoliitto, eli me opinnäytetyön tekijät emme saa tietää henkilötietojasi missään vaiheessa, vaan kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyyminä ja näin ollen henkilötietosi ovat täysin suojattuna. Säilytämme kyselyn tuloksia tämän opinnäytetyöprosessin ajan, jonka jälkeen kyselyn vastaukset hävitetään asianmukaisesti. Opinnäytetyön on määrä valmistua toukokuussa 2020 ja se julkaistaan Theseuksessa kaikkien nähtäville.

Mikäli kyselyä tehdessänne ilmenee ongelmia tai haluatte kysyä lisää opinnäytetyöstämme, voitte olla yhteydessä sähköpostitse: Enable JavaScript to view protected content.

Kiitos ajastanne ja mukavaa alkanutta kevättä!

Annika Portimo, Marja Kinnunen ja Jasmin Paakkolanvaara

Lapin Ammattikorkeakoulu,

Sairaanhoitajakoulutus