3.11.2020

Vastaa kyselyyn: työikäisten miesten verenpaineen seuranta

Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat tekevät opinnäytetyötä koskien työikäisten miesten verenpaineen seurantaa. Opinnäytetyössä hyödynnetään Aivoliiton Korvaamattoman Kovalevyn kohderyhmää ja lisätään samalla tietoa verenpaineesta ja sen vaikutuksesta yksilön terveyteen, sekä kohonneen verenpaineen yhteydestä aivotapahtumiin. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus palvelussa vuoden 2020 lopulla.

Kysely on tarkoitettu miehille ja se on täysin anonyymi, emmekä kerää henkilötietoja. Saatuja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä näytetä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Saadut vastaukset hävitetään, kun opinnäytetyö on valmis. Vastaaminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa. Vastaaminen kyselyyn katsotaan suostumuksesi osallistua tutkimukseen.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa alle 5 minuuttia. Aikaa vastaamiseen on 10.11.2020 asti. Sinun vastauksesi on meille tärkeä. Kiitos etukäteen!

Siirry kyselyyn >>>

Lisätietoa kyselystä:

Opinnäytetyön tekijät:

Satu Juha, Enable JavaScript to view protected content.

Karoliina Koskinen, Enable JavaScript to view protected content.

Laurea ammattikorkeakoulu


Opinnäytetyötä ohjaavat lehtorit:

Sari Haapa, Enable JavaScript to view protected content.

Jonna Suominen, Enable JavaScript to view protected content.