16.6.2020

Verkkotapaamisten suosio yllätti

Kevään korvalla startanneet Aivoliiton järjestötiimin ja jäsenyhdistysten Kello viiden tee -verkkotreffit saavuttivat suuren suosion. Yhdessä tehdyt digiloikkaharjoitukset sekä kiinnostavat ja vaihtelevat teemat jäsenrekisteri- ja talousasioista reilun yhdistyksen periaatteisiin innoittivat yhdistysaktiiveja kokoontumaan virtuaalisesti.

Mukana yli 200 yhdistysaktiivia

Yhteiselle teehetkelle kerääntyi Aivoliiton järjestötiimiläisten lisäksi jokaisella tapaamiskerralla osallistujia keskimäärin yhdeksästä eri jäsenyhdistyksestä. Koko kevään aikana yli puolet Aivoliiton 37 jäsenyhdistyksestä oli edustettuina verkkotapaamisissa. Jokaisella treffikerralla joukkoon tuli vähintään yksi uusi osallistuja. Yhteensä tavoitettiin 230 yhdistysaktiivia.

Syksyllä treffaillaan taas

Verkkotreffit loivat yhdistysten mukaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tarjosivat konkreettista apua poikkeusoloissa. Teehetkistä muovautui liiton järjestötiimin ja yhdistysväen yhteinen juttu, ja virtuaaliset tapaamiset jatkuvat jälleen syksyllä. Keväällä toteutui yhteensä 16 verkkotreffikertaa.