Perhekurssit

Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joiden lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssit järjestetään Kelan kuntoutuksena. Kurssit ovat sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja tuoda eväitä sujuvampaan arkeen. Kurssilla perhe saa tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä, kuntoutuksesta ja palveluista. Kurssilla on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa huomioidaan koko perhe. Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla vanhemmat, sisarukset ja lapset toimivat osittain omissa ryhmissään, osittain koko perhe yhdessä. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti, ja lapsi voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin. Kurssin työntekijät huolehtivat lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana.

Sopeutumisvalmennuksessa perhe saa
• neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen haasteista huolimatta
• monipuolisesti tietoa oireyhtymästä
• valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja elämänhallintaansa
• ohjausta lapsen lähiverkostojen kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yhteisyöhön
• valmennusta kyetäkseen mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa
• mahdollisuuden vertaistukeen
• oppia siitä, miten voivat itse vaikuttaa omaan toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kurssitarjonta

Kurssit on tarkoitettu perheille, joiden lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssit pidetään Turussa, Erityisosaamiskeskus Suvituulessa.

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

86392 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, alle kouluikäiset
Ajankohta:
5.–9.9.2022 + 7.–9.12.2022

86393 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, koulunsa aloittavat
Ajankohta: 6.–10.6.2022 + 26.–28.9.2022

86394 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, alakouluikäiset
Ajankohta: 4.–8.7.2022 + 10.–12.10.2022

Hae kurssille


Kuvat ja viittomat -perhekurssit

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa 3–5-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu kehityksellinen kielihäiriö (tai on epäily siitä) ja perhe kaipaa tukea ja vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (kuvat, piirtäminen, tukiviittomat, teknologian hyödyntäminen) käyttöönottoon arjessa.

Kurssi alkaa yhdellä verkkotapaamisella, jossa vanhemmat saavat tietoa, minkälaiset keinot tukevat lapsen vuorovaikutustaitoja. Lähijakso kestää viisi päivää, jonka aikana kommunikoinnin tueksi valmistetaan erilaista materiaalia, jonka perhe saa mukaansa. Esteettömän viestinnän keinoja harjoitellaan lasten ryhmissä sekä perheiden yhteisissä hetkissä, esimerkiksi leikeissä, peleissä ja tavallisissa arjen toiminnoissa. Lähijakson jälkeen toteutuu yksi seurantakerta verkkotapaamisena.

Kurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella ja niihin haetaan Aivoliiton omalla hakulomakkeella. Hakulomake lähetetään suoraan Aivoliittoon.

Kurssille valitaan 6 perhettä. Kurssi kestää 5 päivää.

Kuvat ja viittomat -perhekurssi
Verkkotapaaminen ti 5.7.2022 klo 17.30–19.00
+ kurssijakso 18.7.–22.7.2022
+ seurantatapaaminen verkossa (ajankohta sovitaan perheiden kanssa).
Hakuaika päättyy: 20.5.2022

Kuvat ja viittomat -perhekurssi
Verkkotapaaminen ti 12.7.2022 klo 17.30–19.00
+ kurssijakso 25.7.-29.7.2022
+ seurantatapaaminen verkossa (ajankohta sovitaan perheiden kanssa).
Hakuaika päättyy: 20.5.2022

Hae kurssille