Kehityksellinen kielihäiriö -perhekurssit, Kela

Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joiden lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssit järjestetään Kelan kuntoutuksena. Kurssit ovat sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja tuoda eväitä sujuvampaan arkeen. Kurssilla perhe saa tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä, kuntoutuksesta ja palveluista. Kurssilla on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa huomioidaan koko perhe. Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla vanhemmat, sisarukset ja lapset toimivat osittain omissa ryhmissään, osittain koko perhe yhdessä. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti, ja lapsi voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin. Kurssin työntekijät huolehtivat lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana.

Sopeutumisvalmennuksessa perhe saa
• neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen haasteista huolimatta
• monipuolisesti tietoa oireyhtymästä
• valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja elämänhallintaansa
• ohjausta lapsen lähiverkostojen kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yhteisyöhön
• valmennusta kyetäkseen mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa
• mahdollisuuden vertaistukeen
• oppia siitä, miten voivat itse vaikuttaa omaan toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kurssitarjonta

Kurssit on tarkoitettu perheille, joiden lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssit pidetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa Turussa.

Myös muut palveluntuottajat järjestävät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

86679 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, alakoululaiset
Aika: 5.–9.6.2023 + 11.–13.10.2023

86677 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, alle kouluikäiset
Aika:
10.–14.7.2023 + 8.–10.11.2023

86678 Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi, koulunsa aloittavat
Aika: 13.–17.11.2023 + 17.–19.1.2024

Hae kurssille