Ryhmäloman hakeminen yhdistykselle

Paikallisyhdistyksille myönnetyt tuetut lomat ovat jäsenistön keskuudessa tärkeäksi koettua, arkeen virkistystä ja jaksamista antavaa toimintaa. Myönnetty ryhmäloma on yhdistykselle ilon paikka, kun taas kielteinen päätös sapettaa välillä pitkäänkin. Hyvin perusteltu ryhmälomahakemus menee perusteluiltaan niukempaa hakemusta todennäköisemmin läpi, mutta hylsyjäkin voi tulla, jolloin ei auta muu kuin hakea seuraavana vuonna uudestaan.

Ensi kertaa lomaa hakevat, tai yhdistykset joilla edellisestä ryhmälomasta on jo vuosia, voivat olla valintoja tehdessä etusijalla, jos ryhmälomahakemuksia tulee enemmän kuin lomajärjestöllä on lomia tarjota. Ryhmälomahakemuksessa kannattaa mainita mahdollisesta yhteiskuljetuksesta tai kimppakyydeistä lomakohteeseen, mikä voi innostaa sellaisiakin henkilöitä hakemaan lomalle joille liikkuminen tuottaa vaikeuksia. Myös yhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden antama apu lomahakemusten täyttämisessä on hyvä tuoda esiin hakemuksessa, samoin se miten laajasti lomaa markkinoidaan – mitä enemmän markkinointia sitä parempi.

Aivoliiton jäsenyhdistyksiä kannustetaan hakemaan ryhmälomaa joko Solaris-lomilta tai Hyvinvointilomilta. Näiden lomajärjestöjen Aivoliiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2020 myöntämien ryhmälomien hakuaika päättyy 31.5.2019. Lisätietoa hakumenettelystä ja ryhmälomien hakulomakkeet löydät täältä.

Lisätietoa Solaris-lomista ja Hyvinvointilomista: Solaris-lomien lomasihteeri Pia Peräkylä, p. 043 824 3095, Hyvinvointilomien lomasihteeri Maria Alamattila p. 010 830 3404