Kehityksellinen kielihäiriö -kortti

Korttia näyttämällä henkilön, jolla on kehityksellinen kielihäiriö, on helpompi toimia erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kortissa teksti: "Minulla on kehityksellinen kielihäiriö. En pysty aina puhumaan sujuvasti. Myös kirjoittaminen ja lukeminen on hankalaa. Ymmärrän paremmin, kun puhutte lyhyillä lauseilla, yhden asian kerrallaan. Kiitos avusta!"

Kääntöpuolella tilaa yhteystiedoille.

    0.00 €