Siirry sisältöön
9.2.2024

Digilaitteet osana koulupäivää -suositus helpottaa perusopetuksen arkea ─ pyöreän pöydän keskustelu 22.4.

Osana kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanoa Aivoliitto yhteistyökumppaneineen valmistelee Digilaitteet osana koulupäivää -suositusta perusopetukseen. Tavoitteena on saada valtakunnallinen suositus perusopetuksen käyttöön hyvissä ajoin ennen lukuvuoden 2024–2025 alkua.

Keskustelu älypuhelinten ja muiden digilaitteiden käytöstä koulussa käy vilkkaana. Kansallinen aivoterveysohjelma on osallistunut tähän keskusteluun ohjelman digityöryhmän, Lastensuojelun Keskusliiton ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Itä-Suomen yliopiston professori Nina Sajaniemen mukaan emme ole kiinnittäneet riittävästi huomiota siihen, miten luomamme ympäristöt vaikuttavat lasten aivoihin.

– Lasten ja nuorten aivot ovat kiihkeän kehityksen vaiheessa, ja kehittymättömät aivot ovat erityisen alttiita ympäristön vaikutuksille. Se, mitä aivoille tapahtuu lapsuudessa ja nuoruudessa, heijastuu pitkälle aikuisuuteen, Sajaniemi toteaa.

Kansallinen aivoterveysohjelma on tehnyt yhteistyötä helsinkiläisen Arabian peruskoulun kanssa. Koulu on rajannut älypuhelinten käyttöä oppitunneilla ja tarjonnut välitunneilla vaihtoehtoista, ilman puhelinta toteutettavaa tekemistä. Ohjelma on järjestänyt Arabian peruskoulun oppilaille, opettajille ja vanhemmille työpajoja, joissa on jaettu aivoterveystietoa ja kuultu osallistujien näkemyksiä älypuhelinten merkityksestä lapsille ja nuorille. Oppilaiden kanssa on ideoitu vaihtoehtoisia ajanviettotapoja digilaitteiden tilalle. Toisaalta on pohdittu, miten digilaitteita voi hyödyntää opetuksessa lasten ja nuorten aivojen kehitysvaiheet huomioiden. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan Itä-Suomen yliopiston johtamassa tutkimuksessa.

Yleisen keskustelun, digityöryhmän kokoaman tutkimustiedon ja Arabian peruskouluyhteistyön kokemusten perusteella kansallisessa aivoterveysohjelmassa päädyttiin valmistelemaan perusopetuksen käyttöön tarkoitettua suositusta Digilaitteet osana koulupäivää.

Professori Nina Sajaniemi kuuluu kansallisen aivoterveysohjelman digityöryhmään, joka kokoaa tutkimuksellista pohjaa älypuhelinten käytön vaikutuksista lasten ja nuorten aivoterveyteen. Digityöryhmään kuuluvat myös muun muassa dosentti Silja Kosola, dosentti Aino Saarinen ja työelämäprofessori Tiina Ristikari. Suosituksen tarkoituksena on tukea perusopetuksen henkilöstöä tekemään päätöksiä digilaitteiden käytöstä opetuksessa huomioiden lasten ja nuorten aivojen kehittyminen.

Osana suosituksen valmistelua kansallinen aivoterveysohjelma järjestää pyöreän pöydän keskustelun, johon kutsutaan eri tahojen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden keskustelua voi seurata verkon kautta ja lähettää kommentteja keskusteluun. Keskustelujen ja prosessin jatkotyöskentelyn tuloksena syntyvä suositus on käytettävissä kaikissa Suomen kouluissa.


Lisätietoja:

Markku Holmi, ohjelmapäällikkö, kansallinen aivoterveysohjelma
p.+358 50 544 8999
Enable JavaScript to view protected content.
kansallinenaivoterveysohjelma.fi