Kielen kehityksen keskeisiä saavutuksia


Ikä

                               

Kielen kehitys ennen kouluikää
 

7-9 kk

Vauva jokeltelee monipuolisesti

10-15 kk

Vauva osaa käyttää eleitä ilmaisun tukena

1v 6 kk

Lapsella on 1060 merkityksellistä sanaa

  • lapsi ymmärtää useampia sanoja kuin pystyy tuottamaan
  • lapsi noudattaa lyhyitä toimintaohjeita ja kehotuksia
  • lapsella on symbolisia leikkitoimintoja


2 v

Lapsi tuntee yli 250 merkityksellistä sanaa (yksilöllinen vaihtelu 0600 sanaa)

  • lapsi käyttää sanayhdistelmiä, joissa sanat taipuvat
  • ilmaisujen keskipituus on 56 morfeemia


2 v 6 kk

Lapsi oppii noin 10 uutta sanaa päivässä (reilut 3000 sanaa vuodessa)

  • substantiivien ja verbien osuus on määrällisesti suurin
  • adjektiivit, pronominit ja partikkelit yleistyvät
  • preesens- ja imperfektimuotoja
  • monikoin tunnusta, genetiiviä
  • partitiivia, sisä- ja ulkopaikallisijoja

Puheessa esiintyy taivutusmuotoja:

Lapsi käyttää myös "omatekoisia" muotoja ja taivutuksia

3 v

Lapsen puhe on lähes kokonaan ymmärrettävää

Lapsi käyttää apunaan apuverbejä ja eri aikamuotoja ja taivuttaa verbejä eri persoonamuodoissa

Lapsen puheessa on käsky-, kielto- ja kysymyslauseita

Lapsi osaa ilmaista esineiden paikan ja sijainnin

Adjektiivien vertailuasteet ovat käytössä

Kielellinen tietoisuus alkaa: sana- ja loruleikit

4-5 v

Eri sanaluokan sanoja esiintyy lapsen puheessa samassa suhteessa kuin aikuisten arkipuheessa

Lapsi hallitsee sanojen taivuttamisen ja lauseiden muodostamisen perussäännöt

 • Omatekoiset taivutusmuodot vähenevät. Ilmaisujen tarkentuminen tulee esille
 • ajan ilmaisussa
 • paikan ja sijainnin kuvauksessa
 • esineiden ja asioiden laadullisessa tarkastelussa (koko, määrä, väri, muoto)
 • tarinankerrontataidossa

6 v

Lapsi hallitsee noin 14 000 sanaa ja sanojen ääntäminen on yleiskielen mukaista

Lapsi nimeää sujuvasti esineitä ja symboleja

Foneeminen tietoisuus kehittyy

 • Lapsi oivaltaa vähitellen, että sanat muodostuvat erilaisista äänteistä
 • Lapsi havaitsee sanojen äänne-eroja
 • Lapsi oppii yhdistämään, poistamaan, lisäämään ja laskemaan äänteitä
Lapsi omaksuu vuorovaikutuksen perustaidot
 • Lapsi keskittyy kuuntelemaan puhetta
 • Hän esittää kysymyksiä kuulemastaan
 • Hän vastaa kysymyksiin, puhuu vuorotellen
 • Hän toimii annettujen ohjeiden mukaisesti


Lähde: Lyytinen, P. (2003). Kielen kehityksen varhaisvaiheet. Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. (s. 48-68). Jyväskylä: PS-kustannus.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.