Kurssit

Aivoliiton palvelut oy järjestää

Aivoliitto ry järjestää

Tutustu vuoden 2024 kurssiesitteisiin:

AVH, kurssi- ja vertaistoiminnot -esite 2024

Kehityksellinen kielihäiriö, kurssi- ja vertaistoiminnot -esite 2024

Kurssimme

Aivoliitto järjestää Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa, joka sijaitsee meren ja metsäisen luonnon välittömässä läheisyydessä. Kurssiohjelmassa näkyy muiden tutkitusti vaikuttavien kuntoutusmenetelmien lisäksi myös planetaarisen terveyden näkökulma ihmisen hyvinvointiin. Planetaarinen terveys huomioi ihmisen ja maapallon ekosysteemien vaikutuksen toistensa terveyteen. Kursseilla toimimme luonnossa sitä kunnioittaen ja samalla hyödynnämme luonnon ainutlaatuisia myönteisiä vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen terveyteemme. Siinä missä metsät toimivat globaalisti hiilinieluina ja tarjoavat puhtaan ilman, paikallisesti ne tarjoavat ihmiselle optimaaliset olosuhteet rentoutumiseen ja palautumiseen ja siten myös kuntoutumiseen.

Kursseilla pidämme sään salliessa osan ryhmistä ja pienryhmäkeskusteluista ulkona. Raikas ulkoilma ja luonnon läheisyys tasaavat vireystilaa ja helpottavat siten osaltaan luontevaa ja rentoa vuorovaikutusta kurssilaisten välillä. Teemme myös retkiä luontoon virkistysmielessä, ja retkillä metsän helmassa tai meren rannalla suoritettavat harjoitukset luovat hienot puitteet ihmisten väliselle välittömälle vuorovaikutukselle ja yhteenkuuluvuuden kokemukselle.

Perhekursseilla luonnossa tehtävät harjoitukset liittyvät usein perheen sisäiseen vuorovaikutukseen, erilaisiin aistikokemuksiin ja vireystilan säätelyn harjoittelemiseen. AVH-kuntoutuskursseilla vaihteleva ja epätasainen maasto mahdollistaa myös monipuoliset motoriikan harjoitukset. Kodin ulkopuolella ja luonnossa liikkuminen vahvistaa kurssilaisten omatoimisuutta ja tukee mielekkäiden toimintamuotojen kuten uusien harrastusmahdollisuuksien löytämistä. Lisäksi tietoisen läsnäolon harjoitukset tukevat luonnon rauhoittavan vaikutuksen huomaamista, ja silloin on helpompi pysähtyä havainnoimaan myös omaa vointiaan ja sisäistä maailmaansa.