Siirry sisältöön
16.2.2024

Aivoliitolle uusi strategia: Yhteiskunnassa huomioitava aivoterveys

Aivoliiton strategian uutena näkökulmana on liiton rooli kaikkien Suomessa asuvien aivojen hyvinvoinnin edistäjänä. Myös vaikuttavuusperusteinen toimintatapa raamittaa Aivoliiton toimintaa lähivuosien aikana.

Aivoliiton valtuusto päätti viime vuoden lopulla Aivoliiton uudesta strategiasta. Järjestön toiminta-ajatuksena on toimia tulevaisuussuuntautuvasti ja vaikuttavasti ensisijaisten kohderyhmiensä sekä laajemmin kaikkien aivoterveyden edistämiseksi. Aivoliiton ensisijaisia kohderyhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön kokeneet ja henkilöt, joilla on kehityksellinen kielihäiriö sekä heidän läheisensä. Toiminta tukee myös aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyä sekä kehityksellisen kielihäiriön varhaista tunnistamista ja siihen liittyvän avun ja tuen mahdollistamista. Toiminnassa painotetaan edelleen vertaistuen, kokemustoimijuuden ja vapaaehtoisuuden merkitystä.

Strategian valmistelussa oli mukana koko Aivoliitto-yhteisö eli sen vapaaehtoisia, kokemustoimijoita ja liiton henkilöstö. Lisäksi strategian valmistelussa kuultiin yhteistyötahojen ja sidosryhmien edustajia kuten sote-alan asiantuntijoita.

– Uusi strategia ja toiminnan tulevaisuussuuntautunut kehittäminen rakentavat aikaisempaa vahvemmat lähtökohdat vaikuttavuusperusteiselle toiminnalle. Meitä tarvitaan Suomen yhteisen pääoman eli aivoterveyden edistämisessä. Meidän on oltava ketterä ja ennakkoluuloton toimija, joka uskaltaa kokeilla uutta ja luopua tarvittaessa toimintatavoista, jotka eivät palvele päivitettyjen tavoitteidemme saavuttamista, kertoo Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö.

Aivoliitto-yhteisö korosti strategiaprosessissa inhimillisyyttä ja oikea-aikaisuutta kaiken toiminnan lähtökohtana. Liiton on oltava helposti lähestyttävä ja luotava edellytyksiä ensisijaisten kohderyhmien kohtaamiselle ja kuulluksi tulemiselle. Liiton halutaan myös vahvistavan rooliaan kaikkien Suomessa asuvien aivoterveydestä huolehtijana.

Aivoliiton visiossa kaikki tiedostavat tulevaisuudessa aivoterveyden merkityksen ja jokainen voi elää mielekästä sekä merkityksellistä elämää – mahdollisesta erityispiirteestä, diagnoosista, vammasta tai sairaudesta huolimatta.

– Päivitetty strategiamme sisältää hyvin vahvasti myös yhteistyöajatuksen. Uskomme, että aito eri toimijoiden välinen yhteistyö on yksi keskeisistä edellytyksistä myönteisten muutosten aikaansaamiselle, sanoo Pyykkö.

Aivoliiton strategia kuvitettuna


Lisätietoja:

Mika Pyykkö
toiminnanjohtaja, Aivoliitto ry
p. 0400 841 662
Enable JavaScript to view protected content.