Arjen vinkit vanhemmille -projekti

Hietala, Johannes
Hietala, Johannes
järjestösuunnittelija Itä-Suomen yhdistys-/järjestötoiminta, lomatoiminta
Merikoski, Hannele
Merikoski, Hannele
puheterapeutti Kommunikaatiokeskus, kielelliseen erityisvaikeuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta.Puheterapian asiantuntemus Arjen vinkit -projektissa.
Salo-Orkamaa, Elina
Salo-Orkamaa, Elina
suunnittelija Kielellinen erityisvaikeus -toiminta. Länsi-Suomen kielellinen erityisvaikeus -yhdistystoiminta. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, nuorten aikuisten vertaistoiminta, vertaisperheet.

Hallinto ja toimisto

Viljanen, Tiina
Viljanen, Tiina
toiminnanjohtaja
Haanperä, Kirsi
Haanperä, Kirsi
hallintopäällikkö Hallinto, henkilöstöasiat, talousasiat. STEA-yhteistyö ja raportointi. Toiminnanjohtajan sijaistaminen.
Lindroos, Linda
Lindroos, Linda
toimistoassistentti Materiaali- ja julkaisutilaukset. Jäsenpalvelut. Jäsenrekisteri.
Heino, Juhani
Heino, Juhani
ICT-Suunnittelija

Järjestöpalvelut

Railila, Marika
Railila, Marika
järjestöpäällikkö, Yksi Elämä -koordinaattori
Sinkkonen, Carita
Sinkkonen, Carita
järjestösuunnittelija Länsi-Suomen AVH-yhdistys-/järjestötoiminta. Kokemuskoulutus.
Hietala, Johannes
Hietala, Johannes
järjestösuunnittelija Itä-Suomen yhdistys-/järjestötoiminta, lomatoiminta
Kivistö, Veijo
Kivistö, Veijo
järjestösuunnittelija Etelä-Suomen yhdistys-/järjestötoiminta
Lappalainen, Risto
Lappalainen, Risto
järjestösuunnittelija Pohjois-Suomen yhdistys-/järjestötoiminta, vertaistoiminnan valtakunnallinen koordinointi
Salo-Orkamaa, Elina
Salo-Orkamaa, Elina
suunnittelija Kielellinen erityisvaikeus -toiminta. Länsi-Suomen kielellinen erityisvaikeus -yhdistystoiminta. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, nuorten aikuisten vertaistoiminta, vertaisperheet.

Kommunikaatiokeskus

Hoffström, Krista
Hoffström, Krista
puheterapeutti Juttu-Tupa-verkosto, Tuetun keskustelun menetelmäkouluttaja (SCA™)
Laine, Pirjo
Laine, Pirjo
vastaava suunnittelija, toimintaterapeutti Juttu-Tupa-verkosto
Mankki, Victoria puheterapeutti Perhevapaalla. Kommunikaatiokeskus, afasiaan liittyvä ohjaus ja neuvonta.
Merikoski, Hannele
Merikoski, Hannele
puheterapeutti Kommunikaatiokeskus, kielelliseen erityisvaikeuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta.Puheterapian asiantuntemus Arjen vinkit -projektissa.

Koulutuspalvelut ja AVH-yhdyshenkilötoiminta

Ehrlund, Ulla
Ehrlund, Ulla
kuntoutussuunnittelija Ammatillinen koulutus. Opiskelijoiden harjoittelujaksot ja tutustumiskäynnit.
Lukka-Aro, Kirsi
Lukka-Aro, Kirsi
suunnittelija, toimintaterapeutti AVH-yhdyshenkilötoiminta ja -rekisteri. Kurssityö.

Kuntoutuspalvelut

Veneskoski, Ann-Mari
Veneskoski, Ann-Mari
palvelupäällikkö Aivoliiton palvelutoiminta: sopeutumisvalmennus, terapiat, ammattilaisten koulutus
Lönnqvist, Kirsi
Lönnqvist, Kirsi
kurssisuunnittelija Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit: hakemukset, ohjaus ja neuvonta
Hietanen, Sari
Hietanen, Sari
kurssisuunnittelija Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit: hakemukset, ohjaus ja neuvonta
Aro-Pulliainen, Piia
Aro-Pulliainen, Piia
puheterapeutti Afasia, aikuisneurologinen puheterapia, Tuetun keskustelun menetelmäkouluttaja (SCA™)
Di Nardi, Johanna
Di Nardi, Johanna
fysioterapeutti Aikuisten yksilöllinen neurologinen fysioterapia. Kurssityö. Liikuntaryhmien ohjaus.
Ehrlund, Ulla
Ehrlund, Ulla
kuntoutussuunnittelija Ammatillinen koulutus. Opiskelijoiden harjoittelujaksot ja tutustumiskäynnit.
Laine, Eliisa
Laine, Eliisa
fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Aikuisten- ja lasten yksilöllinen neurologinen fysioterapia, kurssityö perhekursseilla, liikuntaryhmien ohjaus
Petäjistö, Liisa
Petäjistö, Liisa
puheterapeutti Lapset ja nuoret, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Yksilöterapiat. Sopeutumisvalmennuskurssit.
Riihiluoma, Marjut
Riihiluoma, Marjut
puheterapeutti Afasia, aikuisneurologinen puheterapia
Simolin, Tove
Simolin, Tove
fysioterapeutti Aikuisten yksilöllinen neurologinen fysioterapia. Kurssityö. Liikuntaryhmien ohjaus.
Spiliotopoulos, Ilona
Spiliotopoulos, Ilona
tulkkikeskuksen vastaava Tulkkikeskuksen toiminta.
Teräsahjo, Timo
Teräsahjo, Timo
psykologi Sopeutumisvalmennus-ja kuntoutuskurssit. Yksilövastaanotto. Mindfulness-ryhmät.

Viestintä

Viljanen, Tiina
Viljanen, Tiina
toiminnanjohtaja
Manu, Susanna
Manu, Susanna
järjestötiedottaja Järjestötiedotus. Aivoliiton verkkosivujen päivitys. Yhdistysposti. Aivoliiton extranet.
Suoyrjö, Miia
Suoyrjö, Miia
tiedottaja Aivoterveys-lehden ja Kielipolku-lehden toimitus. Julkaisut.

Yksi elämä -hankkeet

Railila, Marika
Railila, Marika
järjestöpäällikkö, Yksi Elämä -koordinaattori
Seppänen, Eija
Seppänen, Eija
Yksi elämä -viestintäpäällikkö Yksi elämä -viestinnän koordinointi. Tavoitteena terveempi Suomi.
Helin-Välkky, Anna
Helin-Välkky, Anna
projektisihteeri Aivoliiton Yksi elämä -hankkeiden projektihallinnolliset toimenpiteet. Sisäinen viestintä. Kokousjärjestelyt ja aikataulujen koordinointi.
Koivula, Liisa
Koivula, Liisa
viestintäsuunnittelija Korvaamaton kovalevy -hankkeen tiedottaja
Lumimäki, Virpi
Lumimäki, Virpi
liikuntasuunnittelija Liikuntatoiminta. Yhdistysten liikuntavastaavat. Liikuntamateriaalin tuottaminen.
Niemi, Ville
Niemi, Ville
projektisuunnittelija Korvaamaton kovalevy -hankekokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja koordinointi. Tunne pulssisi -virtuaalikoulutuksen kehitystyö ja sisällöntuotanto.
Puustelli, Pia
Puustelli, Pia
viestintäsuunnittelija Aivoliiton Yksi elämä -hankkeiden viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
Reuna, Sanna
Reuna, Sanna
yhteisömanageri Sosiaalinen media. Mahdollisuusviestintä. Vaikuttajaviestintä.