Kelan kuntoutuskurssit aivoverenkiertohäiriön sairastaneille

AVH-kuntoutuskurssit on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) sairastaneille aikuisille. Sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme kuukautta, mutta enintään noin kolme vuotta. Lisäksi sairaalasta kotiutumisesta tulisi olla kulunut vähintään yksi kuukausi. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä.

AVH-kuntoutuskurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on helpottaa kuntoutujan arjessa selviytymistä, itsenäisyyttä ja osallisuutta omassa elämässään.

AVH-kuntoutuskurssilla opitaan tuntemaan aivoverenkiertohäiriön tuomia rajoitteita omaan arkeen sekä löydetään keinoja parantaa omaa toimintakykyä niistä huolimatta. Kurssilla huomioidaan jokaisen kuntoutujan, sekä hänen läheisensä yksilölliset kuntoutukselliset tarpeet. Kuntoutuksen toteutuksessa otetaan huomioon kuntoutujan tavoitteet, voimavarat ja vahvuudet, sekä työ- ja elämäntilanne.

Kuntoutujaa tuetaan aktiiviseksi toimijaksi ja huolehditaan yhteistyössä kuntoutujan kanssa kuntoutuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kuntoutukseen kuuluu opetuskeskusteluja, yksilöllisiä tapaamisia sekä ryhmämuotoista toimintaa. Kurssilaisten vertaistuki on oleellinen osa kuntoutusta.

AVH-kuntoutuskurssin toteutus

AVH-kuntoutuskurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Kurssi koostuu kolmesta viiden vuorokauden jaksosta vuoden aikana (5 vrk + 5 vrk + 5 vrk). Kuntoutujan läheinen voi osallistua kurssin aloitusjaksolle (5 vrk).

Kuntoutuja osallistuu itse aktiivisesti oman kuntoutumisensa suunnitteluun ja sen arviointiin. Hän tapaa neurologin, omaohjaajan ja fysio- tai toimintaterapeutin kahden kesken. Ryhmäkuntoutus koostuu liikunnallisista ja toiminnallista ryhmistä sekä ohjatuista ryhmäkeskusteluista. Kurssin aikana tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä kuntoutujan kotipaikkakunnan toimijoiden kanssa.

Kaikki kuntoutuskurssimme järjestetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa Turussa.
Myös muut palveluntuottajat järjestävät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Tutustu myös AVH-vertaistukikursseihimme

Kurssitarjonta

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

Kelan kurssinumero 84020
Aika: 23.-27.1.2023 + 27.-31.3.2023 + 8.-12.5.2023

Kelan kurssinumero 84021
Aika: 27.2.-3.3.2023 + 24.-28.4.2023 + 12.-16.6.2023

Kelan kurssinumero 84022
Aika: 29.5.-2.6.2023 + 31.7.-4.8.2023 + 2.-6.10.2023

Kelan kurssinumero 84023
Aika: 28.8.-1.9.2023 + 23.-27.10.2023 + 11.-15.12.2023

Kelan kurssinumero 84024
Aika: 25.9.-29.9.2023 + 27.11.-1.12.2023 + 22.-26.1.2024

Hae kurssille

Aiheeseen liittyvät