Tilauskoulutukset

Aivoliiton terapeutit ovat kokeneita kouluttajia ja toimivat myös AVH:n sairastaneiden kuntouttajina. Koulutus suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaiseksi. Koulutus voidaan järjestää tilaajan toivomassa paikassa kaikkialla Suomessa. Tilauskoulutusten hintaan vaikuttavat koulutuksen laajuus, sisältö ja osanottajamäärä.

Koulutusta järjestetään esimerkiksi seuraaviin teemoihin liittyen:

Moniammatillinen kuntoutus AVH-kuntoutujan tukena

Käytännönläheinen koulutus, jossa on perustietoa aivoverenkiertohäiriöistä ja kuntoutuksesta. Paljon käytännönharjoituksia niin siirtymisistä, pukeutumisesta kuin ruokailunkin toteuttamista moniammatillisesti kuntouttavin periaattein. Koulutuksen kesto voi olla neljästä tunnista useampaan eri jaksoissa toteutettavaan päivään. Osallistujamäärä enintään 20 henkilöä. Kouluttajina toimivat toimintaterapeutti ja fysioterapeutti sekä tarvittaessa sairaanhoitaja ja/tai psykologi.

Neuropsykologiset häiriöt ja niistä kuntoutuminen

Miten toiminnanohjauksen ongelmat häiritsevät arjessa selviytymistä. Miksi ennen niin toimelias henkilö on yhtäkkiä muuttunut saamattomaksi miettijäksi? Miksi puolisoiden välille syntyy ristiriitoja kotona, miksi tavarat eivät löydy? Osista ei enää synny kokonaisuuksia? Miksi tavallisten arjenvälineiden käyttöä ei enää osaa?
Koulutus sisältää teoriaa sekä käytännön esimerkkejä neuropsykologisista häiriöistä että arjentoimintojen soveltamista kuntoutuksen menetelmiksi. Kouluttajina toimivat psykologi ja toimintaterapeutti. Koulutuksen kesto voi olla neljästä tunnista kokopäivään. Osallistujamäärä enintään 20 henkilöä.

Ajatusta aivotyöhön

Koulutus soveltuu esimerkiksi yrityksille työhyvinvoinnin kehittämiseen ja sisältää perustiedon lisäksi käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat Aivoliiton asiantuntijat, esimerkiksi psykologi ja aivoterveys-asiantuntija sekä fysioterapeutti. Koulutus voidaan räätälöidä joustavasti seuraavista aihealueista;

  • Aivot työssä ja asiaa aivoterveydestä
  • Stressi ja mieli, Mindfulness-harjoitus
  • Aivot ja liikunta
  • Ravinto

Lasten kielelliset vaikeudet arjessa

Millaisia pulmia puheen tuottamisessa voi lapsella olla? Miten puheen ymmärtämisen vaikeuden voi tunnistaa? Miten kielihäiriöistä lasta voi arjessa tukea? 3,5 tuntia kestävä johdatus kehitykselliseen kielihäiriöön. Koulutus sisältää sekä teoriatietoa että tukikeinojen harjoittelua käytännössä. Koulutus soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen, alakoulun, terveydenhuollon tai harrastustoiminnan työntekijöille. Kouluttajana toimii lasten yksilöterapian ja sopeutumisvalmennuskurssien parissa työskentelevä puheterapeutti.

Esteetön viestintä

Miksei liitu liiku? -esteetön viestintä ja piirtäminen

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia tapoja käyttää piirtämistä viestinnän tukena. Menetelmä soveltuu käytettäväksi eri-ikäisten ihmisten parissa, eikä se ei vaadi erityisiä piirtämiseen liittyviä taitoja. Piirrosviestintää harjoitellaan käytännön esimerkkien avulla. Koulutuksessa opetellaan lisäksi Nopea piirrosmenetelmä, joka on Hannele Merikosken kehittämä menetelmä keskustelun tueksi. Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät ihmisten kanssa, joiden vuorovaikutuksessa on haasteita.

Voitte yksilöidä tarpeitanne ja jättää yhteydenottopyynnön