Materiaalia ja vinkkejä vuorovaikutuksen tueksi ryhmissä

Koulutus antaa tietoa ja käytännön työkaluja kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten kohtaamiseen. Se sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Koulutuksessa opit käyttämään ryhmänohjaamiseen soveltuvia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Saat myös muita vinkkejä lapsen vuorovaikutuksen ja toiminnan tukemiseen ryhmässä.

Koulutus on suunnattu liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajille sekä päiväkotien, alakoulujen ja kerhojen työntekijöille, jotka työskentelevät erityisesti alle kouluikäisten ja juuri koulunsa aloittaneiden lasten kanssa.

Koulutuksen teemat

  • puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet
  • kielellisiin pulmiin liittyvät liitännäishäiriöt (motorinen kömpelyys, aistikäsittelyn haasteet, tarkkaavuuden ja hahmottamisen pulmat)
  • kuvien, piirtämisen ja tukiviittomien käyttö ryhmässä lapsen ymmärtämisen ja oman ilmaisun tukena
  • toiminnanohjauksen tukemisen keinot ryhmässä
  • oman ohjaus- ja ilmaisutyylin sopeuttaminen lapsen ymmärtämistä tukevaksi

Koulutuksen hinta on 90 euroa sisältäen koulutuksen, Liikkuva skidi -työkirjan, vinkkivideot sekä kahvin. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.

Kouluttajat: Eliisa Laine, fysioterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja ja Liisa Petäjistö, puheterapeutti, FM.

Ajat, paikat ja ilmoittautuminen

Liikkuva skidi -koulutus Tampereella
Aika: Keskiviikko 13.2.2019 klo 9.00–15.30.
Paikka: Koilliskeskus, moinitoimitila Kivi, Liikekatu 3, 33580 Tampere.
Ilmoittautuminen: 31.1 .mennessä verkkolomakkeella.
Koulutukseen mahtuu 30 henkilöä.
Avaa koulutuksen tiedot tulostettavana pdf-tiedostona.

Lue lisää Liikuva skidi -materiaaleista.

Liikuva skidi -materiaali on tuotettu Veikkauksen tuella, osana Yksi elämä -terveystalkoita.

Vieraile sivulla www.yksielama.fi

Liikuva skidi -koulutus Tampereella

Koulutuksen ohjelma ja lisätiedot tulostettavassa muodossa.

Aiheeseen liittyvät